Magazín Elita

Vzácná Lipnická bible z doby husitské se vrátí v létě na hrad Lipnice nad Sázavou

Vzácná Lipnická bible z doby husitské se vrátí v létě na hrad Lipnice nad Sázavou

V létě se na hradě Lipnice nad Sázavou chystá významná událost spojená s českou historií a kulturou: přesně po 600 letech se sem jako na místo svého vzniku na dva měsíce vrátí vzácný originál středověkého latinského rukopisu tzv. Lipnické bible. Rukopis se stane hlavním exponátem výstavy Příběh Lipnické bible, která se otevře pro veřejnost v hradních prostorách od 26. června do 30. srpna, zásluhou Národního památkového ústavu a zejména lipnického kastelána Marka Hanzlíka. Tato kulturní památka obrovské hodnoty bude po pěti letech jednání zapůjčena za přísných bezpečnostních opatření z Muzea bible ve Washingtonu, které je dnes jejím majitelem. Vedle této výstavy připravuje pořádající Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici vydání rozsáhlé monografie Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku.

„Lipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je,” zdůrazňuje Ladislav Langpaul ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. „Bible obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i množství osobních poznámek, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. S velkou pravděpodobností ji v době husitských válek užívaly obě znepřátelené strany, takže knihu můžeme i v současné době brát jako symbol inspirující smíření v Čechách,” dodává Ladislav Langpaul.

Lipnická bible bude vystavena ve druhém patře Thurnovského paláce malebného hradu Lipnice nad Sázavou za přísných technických a bezpečnostních opatření. Do místnosti nesmí dopadat světlo a čidla budou hlídat správnou vlhkost. Vedle samotné knihy se návštěvníci výstavy Příběh Lipnické bible seznámí na informačních panelech se zajímavostmi z její historie i s širšími souvislostmi. Zároveň si kodex budou moci virtuálně prolistovat na dotykovém displeji.

Muzeum bible ve Washingtonu Lipnickou bibli zapůjčí do České republiky bezplatně a uhradí navíc přepravu a pojištění. Na nákladech se bude významně podílet soukromý sponzor z USA, který si nepřeje uvádět svoje jméno. Česká strana zajistí výstavní prostory a jejich zabezpečení.

Po skončení hlavní turistické sezóny bude originál Lipnické bible vystaven od 1. do 15. září 2021 v Zrcadlové síni Klementina v Praze, která je součástí Národní knihovny ČR.

Odborná kolektivní monografie Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku editorů doc. Lucie Doležalové PhD., Karla Pacovského a dalších šestnácti autorů shrnuje nejnovější výzkum o Lipnické bibli i širší kontext jejího vzniku. Kniha vyjde 26. června v den zahájení výstavy na hradě Lipnice nad Sázavou. Podpořit vydání knihy, financované vlastním nákladem Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, může veřejnost prostřednictvím crowdfundingového portálu HitHit zde.

Organizaci celého výročí Lipnické bible zajišťuje Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, výzkum prezentovaný ve zvláštní publikaci i na výstavních panelech byl realizován na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s podporou projektů Centrum pro studium středověku (Progres Q07), Středověká studia ve studentské perspektivě (SVV č. 260 554) a projektu č. LM2018101 LINDAT/CLARIAH-CZ podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Výstavu bude ve svých prostorech na hradě Lipnici zajišťovat Národní památkový ústav ve spolupráci s Muzeem bible ve Washingtonu.

Vznik a historie Lipnické bible

Když v květnu 1421 neznámý písař dopisoval v Lipnici poslední řádky obsáhlé latinské bible, na níž usilovně pracoval už přinejmenším celý uplynulý rok, České království se zmítalo ve víru vleklé nábožensko-politické krize a k tomu muselo čelit vojenskému nátlaku usilujícímu složitou situaci vyřešit hlavně rychle a rázně. Lipnice nad Sázavou tehdy patřila jednomu z nejmocnějších mužů země, Čeňkovi z Vartenberka. Ten zde v hradní kapli již před čtyřmi lety nechal za skandálních okolností vysvětit na kněze přívržence kalicha. O několik málo dní, nanejvýš týdnů později – začátkem června 1421 – se pak tento český šlechtic zúčastnil slavného sněmu v Čáslavi, na němž byla odmítnuta platnost korunovace Zikmunda Lucemburského, a naopak přijata závaznost základního husitského programu ve znění Čtyř pražských artikulů...

Fotografie Lipnické bible: Courtesy Museum of the Bible Collection. All rights reserved. Copyright Museum of the Bible, 2021

Zdroj: Jiří Sedlák, ArtsMarketing.CZ

Fotogalerie
14060 14061

Další články z rubriky

Užijte si prázdniny v Českém Švýcarsku

Užijte si prázdniny v Českém Švýcarsku

Podlehněte kouzlu žďárského zámku a vyzkoušejte novou prohlídkovou trasu

Podlehněte kouzlu žďárského zámku a vyzkoušejte novou prohlídkovou trasu

Užít si moře a u toho si vydělat na brigádě. Chorvatsko se stává cílem letních brigád

Užít si moře a u toho si vydělat na brigádě. Chorvatsko se stává cílem letních brigád

Byznys cestovních kanceláří se mění, zařizují klientům dovolené i v domáckém prostředí s autentickou atmosférou

Byznys cestovních kanceláří se mění, zařizují klientům dovolené i v domáckém prostředí s autentickou atmosférou

Magu ovládlo filmový festival v Karlových Varech

Magu ovládlo filmový festival v Karlových Varech