Magazín Elita

Tlumočník

Někdo nás navštíví a získáme dobrou pověst, díky svým znalostem.