Magazín Elita

Autoremedura je opravný prostředek ve správním řízení

Autoremedura je opravný prostředek ve správním řízení

Někdy se stane, že ve správním řízení dojde k chybě na straně orgánu, který správní řízení vede. To však lze rychle napravit tkz. autoremedurou.

Autoremedura je způsob vyřízení opravného prostředku ve správním řízení, kdy o opravném prostředku rozhoduje sám orgán, který vydal původní rozhodnutí. Jde o zvláštní způsob provedení remedury. Jejím účelem je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby. Provádí se pouze v případě, kdy je možné plně vyhovět opravnému prostředku (týká se pouze toho, kdo podal opravný prostředek). Může tedy dojít ke zrušení nebo změně rozhodnutí. Opravný prostředek je možné provést také v případě, kdy s tím souhlasí ostatní účastníci řízení.


Další články z rubriky

A je to opět tady! Česko hledá Muže roku 2021

A je to opět tady! Česko hledá Muže roku 2021

Před zraky Pražanů se promění jejich nejoblíbenější městské parky

Před zraky Pražanů se promění jejich nejoblíbenější městské parky

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob online komunikace s pacienty

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob online komunikace s pacienty

Mezinárodní on-line seminář poznatků nemoci Covid 19 v režii lékařských kapacit České republiky

Mezinárodní on-line seminář poznatků nemoci Covid 19 v režii lékařských kapacit České republiky

Ženy v odvětví technologií: Vzdělání pomáhá nastartovat už i OSN

Ženy v odvětví technologií: Vzdělání pomáhá nastartovat už i OSN

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM