Magazín Elita

Teploměr

Velice často upozorňuje na nespolehlivost kolegů či společníků a v této  souvislosti nás varuje před zbytečnou důvěrou do nich vkládanou. Značí také nemoc vlastní.