Magazín Elita

Tělo

Silné je dobré znamení, vyhublé je něco zlého v zádech. Raněné důrazně upozorňuje na varování díky, kterému se vyhneme nebezpečí. Umývat znamená zbavení se starostí a i nemocí. Špinavé tělo vyjadřuje vleklou nemoc. Je-li tělo pořezáno, krvácející a dále připravováno ke konzumaci (lidské), musíme se připravit na boj se závažnou nemocí.