Magazín Elita

Tele

Čekají nás správní záležitosti a možná i soudní spor. Díváme-li se na tele, může nás někdo zesměšnit na veřejnosti či s e nám povede říci něco naprosto nevhodného. Běžící znamená, že nás opustí přítel. Telecí hlava vyjadřuje, že budeme hledat útěchu či podporu. Jíme-li telecí maso, budeme vážně a dlouho nemocní. Ubije-li někdo tele či bije, čekají nás jisté škody.