Magazín Elita

Tekutina

Rozléváme-li ji mimo nádobu (cmrndáme ji), budeme  mít potíže s močovými cestami.