Magazín Elita

X

Písmeno x napodobuje kříž a do jisté míry působí jako naše ochranka. Píšeme-li neustále písmeno x, může vyjadřovat blížící  se smutek. Také vyjadřuje neodhadnutelnou budoucnost. Také může značit vrchol nějaké činnosti či zakončení nějaké cesty.