Magazín Elita

Učitel

Často značí, že se nám vybaví něco z minulosti  či se nám vybaví, kdo nám dal dobrou radu a komu jsme stále ještě za tuto radu nepoděkovali. Čeká nás nějaká  zkouška v životě, je-li učitel vstřícný, zkoušku zvládneme. Staneme-li se ve snu učitelem, možná jsme trochu namyšlení, protože se považujeme za více chytré než jsou naši blízcí.