Magazín Elita

Účet

Vyjadřuje naše dluhy finanční, nepeněžní závazky, ale i třeba dluhy karmické. Upozorňuje nás na to, že je čas zaplatit či jinak srovnat své dluhy.