Magazín Elita

Boj

Vždy vyjadřuje nemoc v začátcích, sníženou imunitu, naší nedostatečnou sílu bránit se nepřátelům. Jsme-li vtaženi do boje, tak se setkáme s nepřátelstvím a zlobou, závistí nenávistí. Jsme-li na bitevním poli, máme možnost se zachránit a předejít osobním katastrofám. Díváme-li se na bojiště bez bojovníků, měli bychom se připravit na namáhavou nebo těžko zvladatelnou práci. Pokud bojujeme s dravou zvěří, někdo nás vytáhne ze spárů velkého nebezpečí. Bojujeme-li s člověkem s barvou jiné pleti, často značí zbytečná rozčilování.