Magazín Elita

Pandora: Tvoření pro budoucnost

Pandora: Tvoření pro budoucnost

Způsob, jakým společnost Pandora vede své podnikání, vždy zahrnoval udržitelnost a zodpovědné obchodní postupy. Věříme, že vysoce kvalitní šperky a přísné etické normy jsou společnými jmenovateli, a zhotovujeme naše šperky s respektem ke zdrojům, k životnímu prostředí i k lidem. Společnost Pandora je certifikovaným členem Rady pro zodpovědné šperkařství (RJC) a signatářem iniciativy OSN Global Compact.

Podnik s nízkouhlíkovými technologiemi

Jakožto největší značka šperků na světě jsme odhodláni snižovat náš dopad na životní prostředí a současně se snažíme být příkladem pro širší odvětví. Naše šperky se vyrábějí ve dvou ekologických závodech v Thajsku. V těchto dvou podnicích bude společnost Pandora v roce 2020 odebírat 100 % obnovitelnou elektřinu a do roku 2025 budeme uhlíkově neutrální ve všech našich provozech včetně prodejen, distribučních center a kanceláří. Společnost Pandora se také připojila k iniciativě Science Based Targets (Cíle založené na vědeckých poznatcích) – spolupráci předních společností na opatřeních ke změně klimatu – a v roce 2021 zveřejní plán na snížení emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci v souladu s Pařížskou dohodou.

Oběhový design

Naše šperky vždy byly a jsou trvalé. Každý šperk je často používán celá léta nebo může mít i více než jeden život, jestliže je později předán jako dárek či znovu prodán. Šperky zhotovujeme v první řadě ze stříbra a zlata, což jsou krásné materiály, které lze nekonečně recyklovat, aniž by utrpěla jejich kvalita. Kovy vytěžené před staletími jsou stejně kvalitní jako ty nové. Nikdy neztratí svůj lesk a nic je nerozloží. V roce 2019 pocházelo 71 % stříbra a zlata v našich špercích z recyklovaných zdrojů a nyní jsme se zavázali, že do roku 2025 budeme pro naše designy využívat pouze recyklované stříbro a zlato. Dopad recyklovaných kovů na životní prostředí je mnohem nižší než dopad vytěžených kovů. Naším přáním je pomáhat vyvíjet zodpovědnější způsob výroby cenově dostupného luxusu, jako jsou naše šperky, a zabránit, aby tyto drahé kovy končily na skládkách. Více než 99,9 % kamenů, které používáme, jsou uměle vyrobené, zejména kubické zirkony a nanokrystaly. Umělé kameny mají výrazně nižší uhlíkovou stopu než vytěžené kameny. Soustavně pracujeme na omezování našeho odpadu a v roce 2019 jsme v našich výrobních závodech recyklovali 88 % veškerých odpadních materiálů.

Inkluzivní kultura značky

Společnost Pandora respektuje v celém našem hodnotovém řetězci lidská práva a snaží se posilovat kulturu diverzity a inkluze. V rámci této kultury spojila společnost Pandora své síly s organizací UNICEF v oblasti vzdělávání a posilování postavení dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na dívky. Prodejem šperků a dalšími iniciativami získává společnost Pandora nance na podporu programů UNICEF zaměřených na vzdělávání, rovnost pohlaví, povědomí o právech a také na podporu postavení a osobního růstu a na občanskou angažovanost. Naše výrobní závody v Thajsku zajišťují bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro více než 11 000 zaměstnanců.


Další články z rubriky

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti