Magazín Elita

Slepice

Snášející vejce značí přírůstek v rodině, ale třeba také zisk. Zabít slepici je negativním znakem, který vyjadřuje, že si můžeme ublížit vlastní ukvapeností či díky roztržitosti. S kuřaty  je vždy pozitivním ziskem pro rodinu a dům.