Magazín Elita

Úplatky v soukromých firmách ohrožují jejich existenci

Úplatky v soukromých firmách ohrožují jejich existenci

Korupce a úplatkářství patří k nejničivějším a nejsložitějším fenoménům každé doby. Přes národní i mezinárodní úsilí se stále jedná o velký a nebezpečný problém a žádný sektor není zcela imunní. V mnoha organizacích se dodržování férových pravidel stává stále důležitějším principem jejich fungování. Respektování zákonů a pravidel, například v souvislosti s ochranou dat a informací, v prevenci proti praní špinavých peněz a dalším negativním projevům, by mělo účinně zabránit i právním rizikům a ochránit firmu a její značky a produkty. Každý ví, že není možné zcela vymýtit fenomén úplatků a korupce, ale aktivním přístupem lze neetickému nebo nezákonnému chování významně předcházet.

Společnost Luca Prague s.r.o. nabízí firmám na českém trhu, kromě jiného, přípravu a certifikaci systému protikorupčního řízení ISO 37001 a její majitel pan Roberto Di Cursi nám k danému tématu poskytl krátký rozhovor.

Firemní poradenství děláte již řadu let. Proč jste se rozhodl propagovat právě protikorupční systém řízení?

Role nezávislého poradce a konzultanta může někdy vypadat bizarně. Mnoho schůzek a kontaktů, často bez jakéhokoliv konkrétního obsahu, je časově náročnou, a ne vždy efektivně fungující realitou. Na druhé straně získáváte přehled a univerzální znalost o situaci na trhu v konkrétním oboru a mnohdy mohou být taková setkání dobrým a zajímavým zdrojem inspirace. To se stalo, když jsem se sešel s představiteli společnosti RINA (www.rina.org), která se dlouhodobě a takřka po celém světě zabývá certifikačními procesy včetně nastavování vnitrofiremních kodexů, opatření a pravidel v boji proti úplatkářství a dalším projevům korupce a neetického chování. Tato společnost je oficiální autoritou, která je oprávněna poskytovat a administrovat implementaci standardizační normy známé pod názvem ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System. Efektivita a propracovanost těchto norem na mě velmi pozitivně zapůsobila a myšlenka nabídnout službu zaměřenou na prevenci proti úplatkářství byla pro mě novou motivací k detailnímu studiu přímo u společnosti RINA. Pro mě s jednoznačným výsledkem. Rád bych se podílel na větší informovanosti české podnikatelské komunity o možnostech a výhodách získání této certifikace.

Jak to funguje?

ISO 37001 definuje rozumné a přiměřené zásady, postupy a kontrolní nástroje v souvislosti s riziky úplatkářství, kterým různé obchodní organizace čelí. Pomáhá jim předcházet a odhalovat je a samozřejmě přichází s konkrétními opatřeními, jak případné projevy korupce řešit. Po ukončení první certifikace je nutné sledovat všechny důležité procesy a v dalších dvou letech musí certifikační autorita provést následné kontroly, jejichž cílem je ověřit funkcionalitu nastavené metodiky a kontrolních nástrojů a opatření. Domnívám se, že i když v dnešní době není certifikovaný systém řízení proti úplatkářství ze zákona povinný, může představovat hodnotu, která může zlepšit celkový úspěch společnosti.

A jaká je vaše role?

Díky dlouhodobým zkušenostem a absolvovanému tréninku mohu a chci pomáhat firmám s implementací certifikačního procesu. A nejenom to. Jsem schopen firmám, které již certifikaci v této oblasti mají poradit, zdali je v souladu se všemi potřebnými standardy a metodikami, případně navrhnout, jak jejich stávající systém doplnit, aktualizovat a zefektivnit, aby odpovídal současným požadavkům a trendům.

Co tím podnik získává?

Anti-Bribery Management System je univerzálním, mezinárodním standardem, který dotváří kvalitní podnikatelské prostředí a chrání dobrou pověst firmy. Je také jasným signálem pro další obchodní partnery, jak privátní, tak z veřejného sektoru a vlastně přináší ne nevýznamnou konkurenční výhodu spočívající ve vyšším ratingu jakékoliv organizace, která přijme pravidla této certifikace. Znamená i dobrou vizitku pro vlastníky, akcionáře i vrcholný management, kteří tímto způsobem prokazují svůj závazek bojovat proti úplatkářství a korupci.

Máte-li zájem se dozvědět více informací, můžete se bezplatně zúčastnit semináře, který se koná 5. března v Praze na Vinohradech- invitation-agenda.

Detaily a registraci najdete na www.lucaprague.eu

 

Fotogalerie
11746

Další články z rubriky

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

VOTVÍRÁK odhaluje zbytek lineupu!

VOTVÍRÁK odhaluje zbytek lineupu!