Magazín Elita

Schůzka

Je-li plánovaná, čeká nás nějaká zkouška. Nečekaná je znakem nečekaného a navíc nemilého rozhovoru.