Magazín Elita

Sestra

Vlastní sestra je dobré zdraví, umírá-li, můžeme očekávat  změny všeho druhu, které vedou vždy v náš  neprospěch.  Loučíme-li se s ní není nikoho, kdo by nám chtěl dobrovolně pomáhat.