Magazín Elita

Rys

Je to velká kočka, takže  vyjadřuje podobný význam jako kočka jen s vyšším umocněním. Značí vždy  falešné svody a klamání v lásce. Hladí-li snící rysa, pravděpodobně odhalí podvod, který se ho má dotknout či omylem vyslechne spiklenecký rozhovor vedený v jeho  neprospěch, čímž  bud e mít možnost se na zradu připravit.