Magazín Elita

Rybník

Primárně  vyjadřuje plodnost. Stav vody vyjadřuje čistotu úmyslů a také čím čistější voda, tím větší věrnost ve vztahu.  Ryby v rybníky  jsou většinou finance a majetek, takže rybník bohatý na ryby je velkým ziskem, jen pár rybek je jen taktak, že projdete a mrtvé ryby vyjadřují ztrátu.