Magazín Elita

Basa

Vždy vyjadřuje radost, opodstatněnou spokojenost se životem.