Magazín Elita

Růže

Není-li přinášenou útěchou, je znakem duševního bohatství. Kvetoucí růže je znakem zamilovanosti. Bílý květ značí čistou lásku a utržený je nesmělým pokusem dohnat štěstí. Červený je vášnivou láskou, žlutý je láskou pronásledovanou žárlivostí a bolesti. Jen s květy bez zeleného listí je  varovným snem s upozorněním, že nekráčíme správnou cestou. Poupata jsou  citovým upozorněním. Okvětní lístky růží mají určitou sílu a moc, která může přinést uzdravení  a příjemné zážitky. Trny růží nejčastěji symbolizují úskalí osobních citových vztazích.  Mystická růže (čtyři okvětní lístky) symbolizuje fázi duchovního vývoje. Popícháme-li se o trny, čekají nás trampoty s láskou. Darovaná růže jsou vždy naděje, že bude naše láska naplněna. Zvadlé jsou zklamáním či rozchodem. Kvetoucí keř vyjadřuje splněná tajná přání.