Magazín Elita

Rukavice

Přijmeme-li je jako dar my, bude na nás někdo klást zvýšené a možná i neoprávněné nároky. Bílé umožňují bezpečný styk nebo bezpečné vstřebání pozitivních zkušeností. Oblékneme-li si je, čekají nás příjemné chvíle. Roztrhané přináší  nepříjemné přehlížení naší osoby. Někomu darované je poskytnutí ochrany obdarovanému. Kožešinové ochraňují snícího před živočišnými vlastnostmi především před primitivními pudy. Ztratíme-li je, budeme se s někým pěkně hádat.