Magazín Elita

Rty

Symbol erotických přání. Zdravé červené s úsměvem vyjadřují přátelství, štěstí a lásku na cestě. Povadlé a zraněné vypovídají o narušeném či ochládajícím vztahu. Pevně semknuté často vyjadřují závist a vztek. Namalované rudou rtěnkou jsou předzvěstí vážných hádek a jiných sporů se ženou.