Magazín Elita

Barvy

Každá barva má svůj význam, ale nedokážeme je všechny rozpoznat  vzhledem k jejich počtu a až okem neviditelným nuancím v roce 2000 bylo registrovány následující počty odstínů: 1400 modrých, více než 1000 červených, 1400 hnědých, přes 800 zelených, 550 oranžových, 360 fialových, 12 bílých.

Tři základní barvy – červená, žlutá a modrá jsou v úzkém vztahu s tělem, duchem a duší člověka.                                                                                                              Pythagoras


 

Bílá – barva komunikace, snadné navozování slovního kontaktu. Je syntézou všech barev. Spojuje v sobě vše a rozhodně mezi oblíbené patří u osob, které nikoho neuráží a jsou vnímáni spíše jako ti, kteří jsou za všech okolností snesitelní, ale okolí může někdy pociťovat chlad z jejich duše. Na druhé straně vždy dokážou připravit strategickou cestu, která sice nemusí být nejlepší, ale ubírá se vlnou nejmenšího boje a odporu.

Černá – lidé zahalení do černé barvy vyjadřují smutek především v duši, který někdy tají a tvrdí, že jde o módní trend, ale zatím ve skutečnosti se dá hovořit o tom, že k životu přistupují s nejasnými vyhlídkami, spíše v pesimistickém ladění. Mají také potíže navázat se svým okolím, protože jsou méně důvěřivý, většinou na základě vlastních zkušeností. Tito lidé touží po štěstí a naplnění a po zdravém sebevědomí. Tito lidé mívají vysoké nároky, kterým jen těžko dostojí, protože jsou nedosažitelné.

Šedá – šedá barva většinou signalizuje lásku, o kterou máme strach, že o ní přijdeme a tak moc o ní stojíme. Velice často také vyjadřuje rozvahu až váhavost. Každý, kdo se rád obléká do šedých šatů, vyjadřuje to, že nechce být nápadným, že raději zaniká v davu. Tuto barvu velice často odmítají lidé výbušní, impulzivní, lehkomyslníci a hazardéři.

Zelená – vykazuje vysoký stupeň tělesné i duševní aktivity a obrody. Osoby vyhledávající zelenou barvu chtějí jít životem v souladu s přírodou, hledají vlastní způsob života a odmítají cizí vliv – vnucované. Ten, kdo zelenou barvu zavrhuje je pohodlný a nechá se raději vést. Je velice konzumní a bývá konzervativní. Bojí se každodenních problémů a bojí se osudu.

Jasně zelená - harmonie, dobrý zdravotní stav, úzké spojení s přírodou, klidná povaha.

Tmavě zelená – bezcharakternost, sklony k podvodům, pokrytectví, neupřímnost. Tendence vnucovat své názory s tendencemi panovat, ale to vše je jen zástěrkou, protože tito lidé se velice často bojí jednat z obavy, že je čekají za každým jednáním potíže.

Růžová – uklidňující barva navozující ospalost. Napomáhá stavu zamilovanosti, zjemňuje a je nositelkou milostného štěstí. Ten, kdo má tuto barvu rád, je citlivý, ale dokáže velice snadno vybouchnout (první našlápnutí). Lidé materiálně a pragmatické tato barva vždy nespecificky irituje.

Červená – vždy vyjadřuje emoce a vášeň. U žen , které ji hodnotí jako barvu oblíbenou se dá předpokládat, že jsou velice stabilní – vyzrálé. Tito lidé umějí rychle a rázně jednat, mají dostatek energie, která je někdy nezvladatelná a vede tedy ke vznětlivosti. Rudá barva je dráždivá a sexuálně vyzývavá. Lidé, kteří tuto barvu odmítají jsou ustrašení, bojí se hádek a mají tendence hrát za všech okolností druhé housle.

Zvyšuje krevní tlak a také cévní napětí. Je tedy kontraindikační při onemocnění srdce a cévního systému. Neměla by se používat samostatně. Jako nevhodný se u uvedených onemocnění jeví elixír z rudých kamenů (pyrop, červený jaspis atd.)

Modrá – Sebevyjádření, realistické pohledy, dobrý komunikační stupeň, vyjadřuje člověčenství, vznešenost a čistotu. Vyjadřuje také skromnost, ale také melancholii. Modrá vyjadřuje také osoby často unavené, protože neumějí odpočívat. Oceňují jistotu a laskavost u druhých.

Odmítají ji lidé samolibí,lidé nadřazení, ale přitom jsou nejistí s narušeným sebevědomím a psychicky nestabilní. Nevěří si a mají tendence se uzavírat před světem.

zklidňuje rozdrážděný žaludek, ale kinetické žaludeční nevolnosti.

Světle modrá – sklony k okultním vědám, alternativní přístupy k životu, hledání podstaty života, hledání vyšší formy bytí.

Nejasná modrá (v zamlžení) – impulsivnost, slabé motivace, nespolehlivost, nedochvilnost.

Modrá s temnými skvrnami jiných tmavých barev – dogmatismus, licoměrnost, přetvářka

Indigo – pokorný sluha i obětavý bojovník. Myšlenková otevřenost a stálý růst osobnosti. Hledání vyšší formy života.

Fialová – vylaďovací barva, která vede k neutralizaci vnitřního elektromagnetického pole. Spirituální navozování kontaktu chtěné i nechtěné. Člověk, který si vybere tuto barvu je na vysoké duchovní úrovni, je velice emocionální a i jemný. Naprosto ji odmítají lidé, kteří se odmítají podřizovat, kteří nemají rádi řád, povinnosti. Nemají ji rádi lidé, kteří odmítají realitu a tvrdí, že neradi žijí. Někdy může napovídat, že jde o člověka se sklonem k sebevraždě, úzkostem, ale nepotvrzuje to.

Žlutá – Vyjadřuje duchovní kvalitu, spirituální založení, sílu ducha a intelektuální povznesení. Člověk, který má rád žlutou barvu je společenský, zvídavý, , je nenucený v kontaktech. Je také snadno přizpůsobivý a rád přitahuje okolí i pozornost – má však vždy, co nabídnout. Člověk odmítající žlutou barvu je nespolečenský, dokáže být velice nepříjemný, často špatně naladěný. Jeho nálady bývají často pesimistické a je tedy těžké s ním navázat kontakt a pokud se jej podaří navázat, je těžké ho udržet.

Zvyšuje aktivitu žaludku, která není vždy žádoucí a může tedy vyvolat i podráždění žaludku, ale to je méně častý jev.

Zakalená žlutá (nečistý okr) – bezcitnost, sobeckost, rozmarnost, netaktnost

Tmavě hnědá – u lidí, kteří ji nemají rádi, dráždí je, samolibost, vyjadřuje strach, obavy, zmatenost a fóbie. Přináší s sebou také sobecké projevy. Lidé, kteří ji mají rádi vyjadřuje vztah k půdě, k rodině, úctu ke svým kořenům a tradicím.

Světle oranžová, ale zářivá – síla, vitalita

Oranžová vždy vyjadřuje intuici, dobíjecí energetickou baterii. Za oranžovou barvu se také schovávají lidé pokrytci, protože vědomě klamou, protže je to barva tvůrčí energie a „snílkovství“.

Tmavší oranžová (nevýrazná pro tmavost) – ješitnost, svéhlavost, lehkovážnost, osobnostní nedotknutelnost