Magazín Elita

Rodiště

Hledání nového  bodu odrazu (pudové a někdy citové personifikace).