Magazín Elita

PROCVIČOVÁNÍ ZVÝŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VAŠICH DĚTÍ

PROCVIČOVÁNÍ ZVÝŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VAŠICH DĚTÍ

Čas přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží a přípravu není radno podceňovat, zejména ne u žáků pátých tříd. O tom, zda se dostanou na osmileté gymnázium, rozhodnou jen příjímací zkoušky. Je to rozhodující krok, protože míst je rozhodně méně než zájemců. K zvládnutí testu z češtiny musí žáci mít dostatečné znalosti gramatiky, ale musí také správně chápat text a především mu rozumět.

Výuka ve škole se dlouhodobě ubírá jiným směrem – například ke zpracování projektů, ale to ke zvládnutí typu úloh v přijímacích testech nepomůže. Je nutné mít nacvičené postupy a hlavně schopnost rychle se zorientovat v zadání, a to je spíše domácí úkol pro děti i rodiče, protože s uvedenými typy úloh se žák ve škole prakticky nesetká. Test z českého jazyka je považován obvykle za lehčí část přijímací zkoušky, což může vést k podcenění přípravy. Určitě je proto dobré se vedle matematiky podívat i na základní typy úloh z češtiny a procvičit si je.

Přijatelnou variantou procvičování je využití různých cvičení, které nabízí internet. Něco je k dispozici zdarma, někde je nutné si trochu připlatit. Ceny jsou obvykle v řádu stokorun a v placené části bývá k dispozici více cvičení, popřípadě další služby. Jde však hlavně o procvičování, tj. rozhodující je počet úloh, které přístupem do placené části webu získáte. Podstatná je také co nejvyšší podobnost s testem CERMATu.

Příkladem webu pro přípravu na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium je www.8gprijimacky.cz. Web obsahuje pět základních typů cvičení: výběr ze čtyř možností ve všech podobách, například hledání pravopisné chyby nebo naopak věta, která chybu neobsahuje, dále seřazování částí textu, rozhodnutí, zda je tvrzení správné (ano/ne), a dva typy cvičení pro práci s delším textem. V prvním z těchto cvičení následuje za textem pět otázek, ve kterých se zjišťuje jak porozumění textu, tak znalost mluvnice. Druhý typ je pak zaměřen především na porozumění textu a následují za ním čtyři zjišťovací otázky (ano/ne). Web navíc obsahuje další cvičení zdarma, která pokrývají důležité učivo z češtiny probírané na základní škole.


Další články z rubriky

Sdružení pro digitální účtenky apeluje na poslance

Sdružení pro digitální účtenky apeluje na poslance

Columbia Omni-Heat Infinity se podílí na historickém návratu USA na měsíc

Columbia Omni-Heat Infinity se podílí na historickém návratu USA na měsíc

Lovci znaků přibližují interaktivní formou písmo i komunikaci od jejich prvopočátku

Lovci znaků přibližují interaktivní formou písmo i komunikaci od jejich prvopočátku

Dva světové unikáty v jediné rezervaci. Z Milovic se stala výkladní skříň české ochrany přírody

Dva světové unikáty v jediné rezervaci. Z Milovic se stala výkladní skříň české ochrany přírody

Sodexo Benefity jsou nyní Pluxee

Sodexo Benefity jsou nyní Pluxee

MOTOSALON 2024