Magazín Elita

Valčík

Tančit  jej, je znakem, že na něco bychom měli raděj zapomenout. Tančíme-li s někým koho nemáme rádi, snaží se nám neustále někdo něco připomínat nějaký náš poklesek z minulosti.