Magazín Elita

Železo

Vyjadřuje sílu, pevnost, houževnatost a odolnost. Kout železo může znamenat spory, ale kujeme-li již nějaký konkrétní předmět, jde o dobré zajištění, jsme-li již v letech. Bije-li nás někdo železem, čeká nás velký smutek a nepříjemné zážitky, také hluboký zármutek. Zrezivělé železo, čeká nás rozchod s partnerem