Magazín Elita

Železničář

Je-li jím my sami, čekají nás velké nesnáze na pracovišti, s nadřízeným a rozhodně se zhorší pracovní podmínky.