Magazín Elita

Žebřík

Žádný úspěch není jistý. Ostavený žebřík či ležící v trávě, nabízejí se nám nové možnosti. Opřeme-li se na něj, budeme mít velké tajemství. Opřený o okno je vždy varováním před podvodníky a zloději. Spadne-li z okno, někdo nás zachrání před velkou ztrátou. Neseme-li žebřík, někdo nám dá dobrou radu či nám přímo z nesnází pomůže. Nese-li žebřík někdo jiný, někdo neblaze zasáhne do našeho projektu, nebo nám zkazí něco, nač se usilovně připravujeme. Stoupáme-li po žebříku, čeká nás úspěch, slézáme-li, asi přijde neúspěch. Spadneme-li ze žebříku, čekají nás chmurné chvíle, kdy utrpí nejvíce naše psychické zdraví. Poškozený a jinak polámaný, ženeme se do něčeho naprosto bezhlavě či s e pouštíme do něčeho, co nám vůbec nenáleží k řízení či k řešení. Celkově s e dá říci, že náš vývoj s e zpomaluje, možná až zastavuje. Chceme-li lézt po nestabilním či rozbitém, počínáme si skutečně nešťastně a naše vlastní chyby nás mohou dovést až ke krachu.

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT