Magazín Elita

Žába

Možnost nového postavení, ale jen pokud jsme dostatečně usilovní a  houževnatí. Vidíme-li ji náhodně, je příslibem zisku, držíme-li ji v dlaních, přijdou nové a nové zisky. Kvákající žába, čeká nás pochvala. Zabijeme-li žábu či tomu přihlížíme, způsobíme si škodu, která může spojena i s újmou na zdraví. Jíme-li žábu, jsme oslabení a přijde nemoc, jíme-li žabí stehýnka v luxusní restauraci, je vhodná lázeňská léčba či doléčení.