Magazín Elita

Ropa

Vnitřní energie, která se váže k emocím, která náhle vzplane a bude těžké ji korigovat, což však bude nezbytné.