Magazín Elita

Balkon

Symbolika je velice pestrá: značí nové obzory, prenatální život, sale sexuální symbol ve smyslu ženského poprsí. Stojíme-li na balkoně, můžeme provést změny ve svém životě, které budou mít pozitivní dopad na naše bytí. Budeme-li ho uklízet, je pravděpodobné, že se chceme odpoutat od nějaké konkrétní osoby. Pád z balkonu upozorňuje na nutnost většího si uvědomování reality. Zřítí-li se balkon vize a naděje se nenaplní a blíží se dny, které bude těžké žít.