Magazín Elita

Robot

Primárně představuje naši  podvědomou automatickou složku, která bez kontroly může vystoupit z nitra snícího. Cítit se robotem, je připomínkou, abychom  nenastavovali automatismy v jednáních, neboť každý člověk je jiný a co sedí jednomu, nebude se líbit druhému.