Magazín Elita

Revoluce

Něco naruší náš zaběhnutý  režim.Obecně je velice negativním prvkem. Snadno se necháme manipulovat, jednáme  bezmyšlenkovitě.  Varuje nás především, abychom se nenechali vtáhnout do politického revolučního dění.