Magazín Elita

Revoluce

Něco naruší náš zaběhnutý  režim.Obecně je velice negativním prvkem. Snadno se necháme manipulovat, jednáme  bezmyšlenkovitě.  Varuje nás především, abychom se nenechali vtáhnout do politického revolučního dění.

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT