Magazín Elita

Balík

Obecně vyjadřuje radost, obchod, ale i ztrátu, což rozlišujeme dle jeho obsahem a způsobem doručení. Balík doručený poštou vyjadřuje dobré obchody. Balíme-li balí, svůj majetek rozmnožíme. Obsahuje-li zlato, vyjadřuje úspěšné a navíc čestné podnikání. Je-li v balíku něco rostlo a po sklizni nám bylo zasláno, můžeme počítat, obrazně řečeno, s dobrou úrodou v obchodních záležitostech. Obdržíme-li prázdný balík je to výsměch a neúspěch. Balíme-li své věci, musíme nutně očekávat změny nejasného výsledku. Balíme-li cizí věci, bude nás někdo obtěžovat a bude nám to velice nepříjemné. Díváme-li s e na někoho, kdo balí balík, můžeme se začít připravovat na návštěvu, která bude u nás i nocovat, neboť přijede z daleka.