Magazín Elita

Rekrut

Nabádá  k větší  kázni.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM