Magazín Elita

Rébus

Prověřuje psychickou odolnost snícího a také jeho vlastnosti.

Repetice - Výstava keramiky třígenerační ženské linie