Magazín Elita

Raněný

Hledá-li pomoc, snaží se snící někomu pomoci. Stane-li se zranění na houpačce je to rekarnační prvek – vzpomínka na prenatální život. Také vypovídá o ochotě snícího.