Magazín Elita

Balet

Často poukazuje bisexualitu osobnosti.

Mezinárodní kongres MYSL TĚLA