Magazín Elita

Rány

Měli bychom se více zaměřit na svojí orientaci a ujasnit si další své kroky. Sluchová představa (vjem) o pravidelných pohybech při souloži.