Magazín Elita

Rakev

Vnitřně se loučíme s něčím  z naší  minulosti, aby mohly být úspěšnější naše nové projekty. Prázdná rakev jsou zbytečné starosti, vidíme-li ji se zesnulým, musíme počítat s ukončením manželství či vztahu. Jsme-li my sami v rakvi, čeká náš šťastný příslib v manželství či vztahu. Může být předzvěstí úmrtí v blízkosti snícího.