Magazín Elita

Rabín

Židům přináší   štěstí, ostatní varuje před potupou.