Magazín Elita

Bahno

Vyjadřuje vždy vášně a varování, že nad nimi můžeme ztratit kontrolu. Podle toho, v jakém kontaktu s bahnem jsme, tak se potýkáme s emocemi, respektive to je vyjádření, jak moc nás emoce ovládají. Vidíme-li bahno před sebou, je to varovný symbol a upozorňuje nás na to, že se budeme potýkat s neseriózními lidmi. Vstoupíme-li do bahna vědomě, je jisté, že nám neseriózní jednání poškodí pověst, ubere na vážnosti. Vidíme-li bahno mimo cestu, kterou jdeme, jde spíše o štěstí. Jdeme-li bahnitou cestou, čeká nás náročná práce či úkol. Stoupneme-li do něj neočekávaně, budeme možná bohatí, možná se odpíchneme od dna a dostaneme se z finančních potíží, ale pokud do něj spadneme vinou jiné osoby, musíme spíše počít s tím, že můžeme očekávat ztráty.

MOTOSALON 2024