Magazín Elita

Pupek

Jsme velice neklidní a nemůžeme odhalit jeho příčinu, která je však svázána pouze s naším tajemstvím či zakrývaným zlozvykem.