Magazín Elita

TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP ZVANÝ TANDEM MÁ OPRAVDU ŠIROKÉ POLE

TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP ZVANÝ TANDEM MÁ OPRAVDU ŠIROKÉ POLE

O postavení a roli psychoterapie v současné hektické době se začíná více a více diskutovat, proto vám dnes přinášíme rozhovor s psychoterapeuty, kteří pracují v tandemu. Jak na danou otázku nahlíží a jaký terapeutický přístup jim je blízký, jsme se zeptali Šárky Dořičákové a Reného Pastrňáka.

Můžete představit ideu Tandem terapie?

Po dlouholeté zkušenosti z oblasti sociální pomoci, odborného poradenství jsme pochopili, že dobrý terapeut musí mít široký přesah mimo klinickou praxi. Poznali jsme mnoho lékařů, psychologů a dalších klinických pracovníků, jejichž kompetence končila medikací, či u dveří jejich ordinace.

Psychoterapeut v Tandem terapii musí mít mnohem širší  pole působnosti, nemůže pracovat jen s klientem, ale také s jeho nejbližšími a dalšími signifikantními osobami, protože pracuje v týmu, ve schématu. To považujeme za nejdůležitější, jelikož farmaky zklidněná bezradná matka samoživitelka je bezradnou samoživitelkou i po propuštění z hospitalizace. Mnohdy takový klient propadne jak sociálním sítem, tak vlastním týmem. Tandem terapie pracuje s mikrosystémem a přesahem do sociálních souvislostí, tím se stává velmi účinná.

Proč muž a žena? Proč osoba se znevýhodněním a zdravá?

Když jsme se poprvé potkali, nenapadlo nás, že spojíme vlastní zkušenosti do rozvoje zajímavého, inovativního přístupu v psychoterapii. V psychoterapeutických intervencích jsme začali spolupracovat a zjistili jsme, že máme podobný pohled na svět a účinnost terapie v naší dvojici zintenzivňujeme.

Proč muž a žena? Z genderového či sexuálního hlediska je dobré mít v terapii zastoupena obě pohlaví. Ve své praxi se setkáváme s problematikou homosexuality, zneužití či znásilnění a je dobré, když jeden z terapeutů je konejšivější.

A proč znevýhodněný člen terapeutického týmů?

Proč ne? René před 7 léty přišel o zrak, a přesto začal znovu pracovat a působit i na psychoterapeutickém poli. Mnoho klientů pak intervenci od takto znevýhodněné osoby bere stravitelněji, než od zdravého odborníka, který nic nezažil.  To potvrzují i psychiatři. Tandem terapie v praxi tak realizuje ideální příklad inkluze tj. začleňování znevýhodněných zpět nejen do práce, ale do velmi odborné práce.

V čem se lišíte od jiných psychoterapeutických přístupů?

V tandem terapii si uvědomujeme nutnost reflektovat vývoj a změny ve společnosti např. změna role muže a ženy ve vztazích, stres a konzum v široké společnosti a z toho plynoucí poruchy. Do naší terapie integrujeme vybrané psychoterapeutické směry tak, ať jsme efektivní a intervence jsou krátké a dynamické. Pracujeme s úkolováním, mikrosystémem v ekosociálním přístupu, to nás odlišuje od klinické praxe v bílém oděvu, který sám o sobě zastrašuje.

Proč bych měla zvolit právě Vás?

Naši práci neovlivňují zdravotní pojišťovny, farmaceutická lobby, a proto klienty léčíme
a pomáháme tak, aby se nevraceli a neměli strach z flashbacků, nepotřebujeme si vytvářet portfolio na půl podléčených pacientů, kteří se jako dobří holubi stále vracejí.

Jaké máte zkušenosti - kompetence, vzdělání?

René má bezmála 20 let zkušeností v oblasti sociální práce, sociálních službách a krizové intervenci, 11 let pracuje jako supervizor, působí však také na Slezské univerzitě v Opavě v rámci  Poradenského a kariérního centra. Vystudoval poradenství v sociální práci
a v postgraduálním studiu se věnoval celoživotnímu vzdělávání včetně výcviku psychoterapie.

V psychoterapii využívá především integrovanou psychoterapii a systemický přístup, prvky dramaterapie, arteterapie a psychogymnastiky.

Šárka má dlouholetou praxi v sociálních službách a ve zdravotnictví, zejména s krizovou intervencí, práci s traumatem, paliativní péči a provázením klienta a jeho rodiny. Je absolventka Pražské vysoké školy psychosociálních studií, nyní univerzitním pedagogickým pracovníkem. Společně s Reném vede psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii na Ostravské univerzitě.

 


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!