Magazín Elita

JAK JSOU ČESKÉ DĚTI ŠŤASTNÉ?

JAK JSOU ČESKÉ DĚTI ŠŤASTNÉ?

Při příležitosti Světového dne dětí dnes český UNICEF (Dětský fond OSN) společně se skupinou AXA zveřejnil výsledky výzkumu Mladé hlasy 2017, unikátní sociologické studie mapující názory a očekávání českých dětí a mladistvých ve věku 9–17 let. Cílem výzkumu Mladé hlasy bylo identifikovat přání a tužby současných dětí a mládeže, podpořit jejich zapojení a dát jim možnost vyjádřit svůj názor při rozhodování v záležitostech, které se jich týkají.

Výzkum, který provedla letos v létě agentura STEM/MARK s podporou skupiny AXA, je založen na reprezentativním vzorku dětské populace, vytvořeném podle věku a pohlaví dítěte, vzdělání rodičů, regionu a velikosti místa bydliště, a pracuje s daty získanými během osobních rozhovorů s dětmi v jejich domácím prostředí.

„Situaci dětí v České republice mapuje celá řada statistických ukazatelů. Pokud však chceme dětem opravdu rozumět a řešit problémy, se kterými se setkávají, je nutné jim naslouchat. Z aktuálního výzkumu vyplývá, že současné děti jsou trochu jiné než ty, které vyrůstaly před deseti lety: jsou sice stále poměrně šťastné, méně však důvěřují dospělým, jsou více skeptické, budoucnost nevidí příliš pozitivně a celá čtvrtina dospívajících chce žít jinde než v Česku. To nám dělá starost,“ uvedla k výsledkům Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.

Letošní výzkum Mladé hlasy navazuje na dřívější studie UNICEF z let 2001 a 2008. Výstupy proto umožňují srovnání současné situace a potřeb dětí s předchozími výzkumy v jedenácti tematických oblastech:  Štěstí a rodina; Škola; Přátelé; Hodnoty a postoje; Dětská práva; Volný čas a návykové látky; Internet, Sociální sítě a rodičovská kontrola; Společnost, Bezpečnost a rozhodování; Budoucnost země i osobní.

Výsledky výzkumu dávají o situaci našich dětí poměrně pozitivní obraz, v některých oblastech však došlo v porovnání s léty 2001 a 2008 i k významnějším posunům. Asi nejhůře děti vnímají své postavení ve společnosti: pouze dvě pětiny z nich se domnívají, že jejich názor je dostatečně brán v úvahu – ve škole, při plánování volného času nebo u soudu, když se např. rozhoduje, se kterým z rodičů bude dítě po rozvodu žít (v porovnání s předchozím výzkumem jde o mírné zlepšení: v roce 2008 spokojenost s akceptací svých názorů vyjádřilo 34 % dětí, v roce 2001 však celých 51 %).

Pouze třetina dětí se domnívá, že Česká republika bude lepším místem pro život. Ty, které se do budoucnosti dívají s nejistotou, se bojí především kriminality, násilí a neschopnosti vlády řešit problémy. Většina dětí (68 %) vyjádřila záměr žít v České republice, nicméně 24 % starších dětí uvedlo, že by raději žily v jiné zemi, hlavně v USA a Velké Británii.

Bez výrazných změn zůstává počet dětí, které se cítí šťastné se svými blízkými – kolem 60 % (2017: 58 %, 2008 a 2001: 63 %) a považují za dobré své vztahy s rodiči, jen 7 % dětí si myslí, že je jejich názor v rodině přehlížen. Škola, stejně jako vztahy s učiteli a spolužáky, jsou dětmi hodnoceny pozitivně (75 %), nezměnil se ani počet dětí, které považují za snadné mluvit o svých problémech ve škole (lépe se o nich hovoří dětem vysokoškolsky vzdělaných rodičů). Za nejdůležitější hodnoty předávané v rodině děti pokládají „mluvit pravdu“ a „pomáhat druhým“ – 9 dětí z 10 se domnívá, že pomáhat druhým je důležité, polovina z nich se dokonce snaží dělat to co nejčastěji. 

Oblasti, v nichž je patrné největší zlepšení:

 • Na jednu čtvrtinu klesl počet dětí, které mají ve svém okolí zkušenost s trestnými činy. (Oproti roku 2008, kdy až 37 % dětí uvedlo, že se oběťmi trestných činů stali jejich rodinní příslušníci nebo známí. V roce 2001 znalo ve svém blízkém okolí oběť trestného činu 20 % dětí.)
 • Klesl také počet dětí, jejichž známí mají návyk na cigarety (z 61 % v roce 2008 na nynějších 39 %), alkohol (z 22 % na 13 %) a drogy (z 13 % na 8 %).
 • Vzrostlo také povědomí dětí o jejich právech, ačkoli se domnívají (např. u svobody vyjadřování), že v jejich okolí nejsou příliš dodržovaná. Děti jsou rovněž dobře informované o nejdůležitějších oblastech života, včetně sexuálních vztahů a rizika pohlavních nemocí.

V čem se situace oproti minulému výzkumu zhoršila:

 • Obecně klesá důvěra dětí v dospělé – stále nejvíce důvěřují matce (93 % oproti 97 % v roce 2008) a otci (83 % oproti 87 %), ale jsou celkově méně otevřené. V roce 2008 se jejich větší důvěře těšili i lékaři (90 %) a učitelé (75 %), tato čísla nyní klesla o 7, respektive 6 %. Důvěra ve vládu se snížila ze 17 % na 13 %.
 • Nejméně spravedlivě se podle dětí chováme k dětem z chudých rodin (v roce 2008 byly v očích dětí největší nespravedlnosti vystaveny děti z jiných etnik). Starší děti také často uváděly, že zažily situaci, kdy se někdo nespravedlivě choval k nim.
 • Pouze čtvrtina rodičů nějak kontroluje aktivity svých dětí na sociálních sítích (v roce 2008, kdy se výzkum týkal sledování televize, to bylo asi 36 %).
 • Třetina dětí si myslí, že celková situace v ČR je dnes lepší než před deseti lety. (V roce 2008 bylo toho názoru až 57 % dětí.)
 • Pouze 48 % dětí se také domnívá, že jejich život bude lepší nebo mnohem lepší než život jejich rodičů. (V roce 2008 mělo tentýž názor 59 % dětí.)
 • Jen necelá polovina dětí si myslí, že hlasování ve volbách je dobrý způsob, jak zlepšit situaci. (V roce 2008 to bylo 55 %.)

Výzkumnické okénko – co také při dotazování zaznělo:

Otázka: Co by vláda měla udělat pro děti v této zemi?

 • „Zajistit, aby týrané děti, děti z dětských domovů našly rodinu. Aby šly do lepší rodiny,“ Tereza, 12 let
 • „Schválit maximální pracovní dobu pro rodiče, co mají děti – aby někteří nebyli pořád v práci,“ Anna, 17 let
 • „Čisté potoky, čistá příroda, čističky vody v každé obci,“ Michal, 9 let

Závěry výzkumu budou stejně jako v minulých letech poskytnuty státním i neziskovým institucím za účelem přijetí změn a opatření, které budou mít na situaci českých dětí pozitivní dopad.

„Děti a mladiství velmi citlivě vnímají nespravedlnost, nerovnosti a nálady ve společnosti. Dokáží jinými slovy říct to, co my, jejich rodiče, často pod přívalem každodenních starostí už nejsme schopni vnímat. Jsme proto jako skupina AXA rádi, že jsme mohli pomoci k tomu, nechat jejich názory zaznít hlasitěji. Je důležité vyhledávat cesty k tomu, jak zdůraznit postoje a pocity dětí a mladistvých k věcem každodenního života. Dokáží nám totiž jinak pojmenovat a připomenout to, co je skutečně důležité,“ okomentoval výsledky průzkumu Jiří Cívka, tiskový mluvčí společnosti AXA.

„To, jaký život naše děti žijí, však není záležitostí jedné organizace či úřadu. Závěry tohoto výzkumu jsou proto určeny i co nejširší veřejnosti – jsou výzvou pro celé rodiny, učitele, zdravotníky, sousedy, pro nás pro všechny, abychom dětem naslouchali a brali je vážně. Ochrana dětí a naplňování jejich potřeb by mělo být naším prvořadým zájmem,“ shrnula ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Kompletní výsledky výzkumu a záznam z tiskové konference 20. 11. dostupný zde.

 


Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih