Magazín Elita

Příkop

Čeká nás nějaká nehoda, jejíž vina bude na nás. Přeskočíme-li jej zlehka, dosáhneme svého cíle, dopad vyjadřuje jakým způsobem dojdeme cíle.