Magazín Elita

Přehlídka

Je nutné se nad  sebou zamyslet.  Chybí nám sebekázeň. Pochodujeme-li na ni, přijde Tvrdá  škola života, neboť není jiné cesty.