Magazín Elita

Předsíň

Nepustí-li nás někdo dále než do předsíně či nemůžeme z ní  odejít, jsme příliš lakotní a naše okolí se s námi  nechce z tohoto  důvodu stýkat.