Magazín Elita

Babička

Pro výklad tohoto symbolu je důležité jaký k ní máme ve skutečnosti vztah. Prarodiče stojí vždy vedle nás, aby se nám lépe dařilo. Pokud s nimi hovoříme, bude úspěšný náš záměr. Vidíme-li je spokojené, budeme spokojeni i my, vidíme-li je nespokojené, zlobící se apod., varují nás nebo se na nás zlobí, protože jsme lehkovážní a málo odpovědní.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM